Tjenester:

facebook

 
Vi er totalleverandør av tjenester innan grunnarbeid, vegvedlikehald og vinterdrift.
 


 Gråsteinsmur
Natursteinsmur
Gråsteinsmur
 
 • Graving 
 • Planering
 • Drenering
 • Grøfter
 • Vatn og avløp, renovering og nyanlegg
 • Tomter for hus, hytte, garasje og tilbygg
 • Natursteinsmurar
 • Re-Con betongsteinsmur
 • Asfaltering
 • Opparbeiding og renovering av hagar
 • Etablering og vedlikehald av privatvegar
 • Etablering og vedlikehald av skogsvegar
 • Massetransport
 • Kantslått, opptil 7,5m rekkevidde
 • Kantslått under rekkverk
 • Krattrydding av skogsvegar
 • Greinklipping og siktrydding
 • Skogrydding
 • Brøyting og strøing
 • Plassrydding av snø
 • Betongsaging, vegg og gulv