Om Langlo Maskin AS

facebook

 


Volvo Dragsundet
Natursteinsmur
Volvo Fyrde
 IMG_1928edit

Langlo Maskin AS er ein maskinentreprenør som er lokalisert til Stranda på Sunnmøre. 
Selskapet vart etablert i 2000. 
I juli 2013 vart selskapet omdanna til aksjeselskap.

Vi har brei erfaring gjennom mange år innan våre hovedsatsingsområder som er grunnarbeid og tjenester knytt til vegvedlikehald og liknande for stat, kommuner, næringsverksemder og private.

Vår største kunde og samarbeidspartner innan
vegvedlikehald er Mesta AS.
Vi utfører kantslått, kantslått under rekkverk og brøytestikk på kontrakt. 
Arbeidsområdet strekker seg over heile 
Søre Sunnmøre. 

I området rundt Stranda utfører vi grunnarbeid, brøyting og skogrydding for privatpersonar, næringsverksemder og kommuner.

Vi har ein ny og velholdt maskinpark, med utstyr som er spesialtilpassa arbeidsoppgåvene, og dyktige og kvalitetsbevisste medarbeidarar.

Langlo Maskin AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 og ADK godkjenning.

Ta kontakt med oss for ein god pris på ditt prosjekt!

 Litt av det vi har gjort:

 • Natursteinsmurar, frå 2m2 til 170m2
 • Re-Con støttemurar, frå 7m2 til 120m2
 • Avretting og levering av asfalt, 2200m2 Stranda Stål og Seaside, Svemorka 2013
 • 270 m VA-grøft for Stranda kommune og privatkunde, vinteren 2014
 • Kantslått av skogsbilvegar og industriområde over heile Sunnmøre
 • Grunnarbeid for køyrerampe til Fjorden Eigedom våren 2013 (Ekornesbygget)
 • Kantslått på heile Sunnmøre for Mesta AS frå 2008 
 • Brøyting fv60, fv81 og fv83 på Stranda for Mesta AS frå 2011-2014
 • Brøyting gang/sykkelveg fv60 på Stranda for Mesta AS frå 2009-2014
 • Grunnarbeid på tilbygg til fabrikk, Seaside AS i Svemorka, 2012
 • Skogrydding langs fv60 for Mesta AS hausten 2011, ca 30 000m2
 • Grunnarbeid for servicebygg, Stranda Feriesenter, hausten 2012
 • Greinklipping for Mesta AS, Søre Sunnmøre 2010-2012
 • Oppsetting av brøytestikk for Mesta AS og fleire kommunar på Sunnmøre frå 2011
 • Brøyteroder for Stranda kommune frå 2008
 • Brøyting for næring og private frå 2008